• 10058
  • 0

Braiens Treisijs – kā vada labākie līderi

,
Latvijas izdevums
Foto flickr.com / Taylor S-K / creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
Foto flickr.com / Taylor S-K / creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/

Kā vada labākie līderi

“Raksturs izpaužas svarīgos brīžos, bet veidojas nenozīmīgās situācijās.”

-Vinstons Čērčils

kak-upravlyayut-bigLīderība ir ļoti nozīmīga un ikkatram vadītājam nepieciešama prasme, kas nodrošina panākumus jūsu uzņēmumam. Šajā grāmatā pasaules līmeņa eksperts veiksmes psiholoģijā Braiens Tresijs iepazīstina ar labāko TOP menedžeru un kompāniju īpašnieku stratēģijām, kas palīdzējušas viņiem sasniegt pārsteidzošus rezultātus biznesā. Izlasiet – grāmatas autora milzīgā pieredze un piedāvātās idejas arī jums palīdzēs kļūt par izcilu līderi!

Forbes publicē grāmatas fragmentu.

Izdevējs: Mann, Ivanov & Ferber

Līderība – lūk, galvenais biznesa veiksmes vai izgāšanās faktors. Spēja doties uz priekšu un panākt, lai kompānija gūst panākumus tirgos, kur valda konkurence, ir ne tikai vēlama – bez tās patiesībā vispār neiztikt.

Jo vairāk jūs pilnveidojaties kā līderis, jo labāk tiksiet galā ar katru darba virzienu organizācijā. Par laimi, par līderiem nepiedzimst, bet gan kļūst. Kā rakstīja Pīters Drukers, «varbūt ir arī dzimuši līderi, bet viņu ir tik maz, ka vispārējo lietu kārtību ekonomikā viņi neiespaido».

Līderi – tie ir tādi cilvēki, kas panākumus guvuši pašu spēkiem. Viņi pastāvīgi pilnveido sevi, mācās un aug, tāpēc ar gadiem viņu profesionālisms un kompetence tikai palielinās. Parasti līderība izpaužas situācijās, kas prasa no cilvēka spēju iedvesmot citus viņam sekot. Menedžeris var daudzus gadus veiksmīgi tikt galā ar saviem pienākumiem un panākt vajadzīgos rezultātus, tomēr, kad sākas krīze, kuras atrisināšanai nepieciešamas līdera īpašības, priekšplānā izvirzās līderis un ņem visu savās rokās; cilvēks pārvēršas un spēlē citu lomu.

Sekojiet noteikumiem

Ģenerālis Normens Švarckopfs stāsta par savu pirmo pieredzi līderībā Pentagonā; tolaik viņš vēl bija pulkvedis. Viņa priekšnieks, ģenerālis, paskaidrojis: lai labi strādātu, vajag sekot 13. noteikumam. Uz jautājumu, kāds ir 13. noteikums, ģenerālis atbildējis: «Kad jūs ieceļ par komandieri, kontrolējiet situāciju!» Tad pulkvedis Švarckopfs jautājis: «Ja es kontrolēju situāciju, kā es varu pieņemt lēmumus?» Ģenerālis atbildējis: «Ļoti vienkārši! Izmantojiet 14. noteikumu.» Uz jautājumu, kāds ir 14. noteikums, pulkvedis Švarckopfs saņēmis atbildi: «Dariet to, kas nepieciešams!»

Šīs idejas labi noderēs arī jums. Kad jums jāuzņemas atbildība, kontrolējiet situāciju. Ja jūs nezināt, ko darīt, vienkārši dariet to, kas nepieciešams.

Līderim nepieciešams spēcīgs raksturs

Līderībā raksturs ir svarīgāks par darbību. Efektīvam līderim obligāto īpašību attīstībai ir nozīmīgāka loma vadītāja veiksmē nekā jebkuram citam faktoram.

Saskaņā ar vienu no galvenajiem personības izaugsmes principiem tas, kam jūs pievēršat vairāk uzmanības, kļūst par pašu svarīgāko jūsu dzīvē un spēcīgāk ietek­mē jūsu raksturu. Ja jūs domājat un rīkojaties tā, kā tas ir raksturīgi visiem veiksmīgiem līderiem, jūsu efektivitāte ik dienu pieaug. Pastāvīgi par to piedomājot, šīs īpašības kļūst par jūsu personības un uzvedības daļu. Jūs pieņe­mat tās un kā organizācijas līderis izmantojot ikdienas darbā. Jo vairāk līdzīgs līderim jūs kļūstat iekšēji, jo efektīvāk darbojaties ārējā pasaulē. Domājot līdzīgi labākajiem līderiem, jūs pastāvīgi augat.

Septiņas līdera īpašības

Pēdējos gados veikti vairāk nekā trīs tūkstoši pētījumu, lai noteiktu veiksmīgu līderu īpašības, it sevišķi karavadoņiem, kuri uzvarējuši svarīgās kaujās pret krietni lielākiem ienaidnieka spēkiem nežēlīgas karadarbības rajonos. Tātad pētītas tādu cilvēku īpašības, kuri guvuši panākumus situācijās, kas daudzējādā ziņā līdzinās situācijai mūsdienu tirgos. Šajos pētījumos atzīmētas vairāk nekā 50 īpašības, kas ir svarīgas līderim. Septiņas no tām ir vērts izcelt kā sevišķi nozīmīgas. Par laimi, katru no šīm īpašībām var attīstīt ar to praktizēšanu un atkārtošanu.

1.Prasme saskatīt perspektīvu – līdera svarīgākā īpašība

Līderi spēj saskatīt perspektīvu, ielūkoties nākotnē. Viņiem ir skaidrs un bieži vien arī nestandarta priekšstats par to, kurp viņi iet un ko mēģina sasniegt. Šī īpašība atšķir viņus no vienkārša menedžera. Skaidrs nākotnes redzējums – lūk, kas ir raksturīgs šiem izcilajiem cilvēkiem! Pateicoties tālredzībai, darījumus pavadošais menedžeris kļūst par reorganizācijas līderi. Parasts menedžeris cenšas tikai izpildīt uzdevumu, bet īstens līderis iedvesmo savus sekotājus.

Vētrainu notikumu un strauju pārmaiņu laikā dažreiz ir ieteicams īss atelpas brīdis. Apturiet pulksteni, uz mirkli aizmirstiet par darbiem, atliciniet kaut stundu pārdomām par to, kas jūs esat, ko aizstāvat, kurp dodaties un kādu nākotni gribat izveidot sev un savai organizācijai.

Savā grāmatā Competing for the Future Gerijs Hemels un Koimbators Prahalads uzsver nākotnes nodomu noteicošo lomu veiksmīgos darījumos. Pēc autoru domām, jo skaidrāk jūs iztēlojaties, kādu nākotni vēlaties izveidot, jo vieglāk jums ir pieņemt ikdienas lēmumus, kā to panākt.

Lai saglabātu mieru un spēju koncentrēties strauju pārmaiņu laikā, līderim pastāvīgi sev jāuzdod divi jautājumi:

  • ko mēs mēģinām panākt?
  • kā mēs to panākam?

Jums ir jāspēlē sava spēle, neļaujot pēkšņiem šķēršļiem un grūtībām novirzīt jūs no mērķa. Tam ir vajadzīgs skaidrs mērķu redzējums – savu personīgo un savas organizācijas. Un tad ir jādalās šajā redzējumā ar tiem, kas cenšas jums līdzināties un paļaujas uz jūsu norādījumiem.

Kā iegūt redzējumu

Sāciet ar savu vērtību pārskatīšanu. Kādi ir jūsu biznesa organizācijas principi, kurus jūs aizstāvat? Kādas vērtības un pārliecība jūs iedvesmo un motivē? Kādas vērtības jūsu kompānija iemieso dzīvē visās savās darbībās?

Atšķirība starp līderiem un parastiem cilvēkiem ir tāda, ka līderiem vienmēr ir stingra pārliecība, ko viņi neupurēs nekādos apstākļos. Parastiem cilvēkiem vērtības ir visai nenoteiktas, un viņi bieži vien ir gatavi atsacīties no tām, lai iegūtu tūlītēju labumu.

Balstoties uz savām vērtībām, iztēlojieties ideālu jūsu biznesa nākotni! Pieņemsim, ka jums ir pietiekami daudz laika un naudas, zināšanu un pieredzes, cilvēku un resursu – viss, kas nepieciešams. Kāds tādā gadījumā būtu jūsu bizness?

Kad esat noskaidrojis savas vērtības un ideālās nākotnes redzējumu, formulējiet kompānijas misiju vai, citiem vārdiem, ko tā tiecas sasniegt. Šeit jābūt konkrētam, piemēram: «Mūsu misija – piedāvāt augstākās kvalitātes produktus un, pateicoties tam, nodrošināt pārdošanas apjoma pieaugumu un ienesīgumu par 20% gadā.» Tāds formulējums ir labāks nekā: «Mūsu misija – piedāvāt lieliskus produktus novatorisma un uzņēmējdarbības garā.»

Bez skaidras misijas līderim jāzina arī savas kompānijas galvenais mērķis – tās pastāvēšanas jēga. Kā tā palīdz uzlabot klientu dzīvi? Kompānijas mērķis ir ļoti svarīgs, jo tieši tajā slēpjas patiesais iemesls, kāpēc jūs nodarbojaties ar savu biznesu. Ticība tam, ka šis mērķis ir lietderīgs un attaisnojams, ļauj jums neatlaidīgi strādāt, neraugoties uz visām problēmām un grūtībām. Tieši tas iedvesmo darbiniekus un mudina viņus censties, ieguldīt vēl lielākas pūles.

Pēc Nīčes domām, «ja cilvēkam ir, kāpēc dzīvot, viņš var izturēt jebkuru kā». Šis kāpēc ir emocionāls līderības komponents; tā noteikšanā vienmēr atklājas fakts, kā jūsu organizācija kalpo klientiem, kādu ieguldījumu dod viņu dzīvē un labklājībā, citiem vārdiem – kādā veidā kompānijas produkti un pakalpojumi uzlabo klientu dzīvi.

Līderi pirmām kārtām orientējas uz mērķi. Izvirziet sev konkrētus, izmērāmus, terminētus mērķus. Nosakiet skaitliskos rādītājus, kas jāsasniedz, lai kompānija virzītos turp, kurp jūs gribat to aizvest.

Un visbeidzot – līderim ļoti svarīga ir skaidrība. Iespējams, pats svarīgākais ieguldījums, ko līderis var dot strauju ekonomisko pārmaiņu laikā, kad tirgos notiek nežēlīga konkurences cīņa, – palīdzēt saglabāt mieru, prāta skaidrību, koncentrēšanos un tālredzību attiecībā uz kompānijas vērtībām, redzējumu, misiju, pastāvēšanas jēgu un mērķiem. Tas ir izcilas līderības sākuma stāvoklis.

2. Drosme

Vinstons Čērčils sacīja, ka «drosme patiesībā skaitās galvenais no tikumiem, tāpēc ka no tās ir atkarīgi visi pārējie». Bet ģenerālis Duglass Makarturs uzskatīja, ka «dzīve nedod nekādas garantijas – tikai iespējas».

Būt drosmīgam nozīmē būt gatavam riskēt, lai sasniegtu savus mērķus, kaut arī veiksme nav garantēta. Ne dzīvē, ne arī biznesā nav pilnīgas noteiktības, katrs jūsu pienākums un katra darbība ietver arī noteiktu risku. Tāpēc drosme ir pati spilgtākā lieliska līdera īpašība. Visiem zināms, ka nākotne pieder tiem, kas riskē, nevis tiecas pēc drošības. Tā pieder līderiem, kas ir gatavi pamest komforta zonu un riskēt, lai viņu kompānija dzīvotu un zeltu jebkurā ekonomiskajā situācijā.

PĒC NĪČES DOMĀM, «JA CILVĒKAM IR, KĀPĒC DZĪVOT, VIŅŠ VAR IZTURĒT JEBKURU KĀ». ŠIS KĀPĒC IR EMOCIONĀLS LĪDERĪBAS KOMPONENTS.

Vīrišķība – tā ir gatavība ķerties pie lietas, kaut gan nav nekādu garantiju. Kā rakstīja angļu dzejnieks Semjuels Džonsons, «neviens neko neuzsāks, ja vispirms nāksies atspēkot visus iespējamos iebildumus». Jo vairāk informācijas un uzskatu jūs apkoposiet pirms svarīga lēmuma pieņemšanas, jo lielāka būs varbūtība, ka tas izrādīsies pareizs, bet pilnībā izslēgt risku neizdosies nekad.

Drosme – uzvaras atslēga

Prūsijas karalis Frīdrihs Lielais bija slavens ar tieksmi uzbrukt ienaidniekam neatkarīgi no savām izredzēm uzvarēt. Un viņam patika atkārtot: «Drosme! Drosme! Vienmēr drosme!»

Grāmatā The Laws of Power Roberts Grīns rakstīja: «Vienmēr esat drosmīgi. Dažreiz drosme izraisa nepatikšanas, bet parasti no tām var izķepuroties, kļūstot vēl drosmīgākam.» Vīrišķība un drosme parādās arī tajā, ka jūs pastāvīgi domājat par to, kā rīkoties. Līdz ar to jūs izmantojat tā saukto nepārtrauktā uzbrukuma metodi. Jums pietiek drosmes doties uz priekšu jebkuros apstākļos.

Pastāvīgi un neatlaidīgi darbojoties, lai nonāktu tuvāk saviem mērķiem, jūs sevi noliekat izdevīgā stāvoklī. Jo vairāk jūs esat orientēts uz darbību, jo pārliecinošāk jutīsieties un jo lielāka būs iespēja, ka jūs vajadzīgajā brīdī rīkosieties pareizi un uzvarēsiet.

Neatdodiet pozīcijas

Neatņemama drosmes daļa ir vīrišķīga pacietība, citiem vārdiem – spēja nepamest distanci, nepadoties, kad jums šķiet, ka mīņājaties uz vietas, vai kad apstākļi nedarbojas jums par labu. Pēc jebkura vērienīga uzbrukuma sākuma iestājas periods, kad notikumu temps palēninās un šķiet, ka nekas nenotiek – nav redzamas ne uzvaras, ne sakāves. Tādā brīdī daudzi zaudē dūšu un atkāpjas, iziet no ierindas vai, vēl sliktāk, turpina cīņu bez entuziasma. Bet līderis, kas cieši nolēmis rīkoties pēc plāna, nelokāmi turpina doties uz priekšu, nezaudējot sākotnējo degsmi un enerģiju.
1941.gadā, pašās drūmākajās Otrā pasaules kara dienās, Vinstona Čērčila Ministru kabineta locekļi centās viņu pārliecināt noslēgt mieru ar Hitleru. Premjerministrs kategoriski atteicās izskatīt tādu iespēju un teica ievērojamo runu, kas beidzās ar iedves­mojošajiem vārdiem: «Nekad, nekad, nekad nepadodieties!» Kad privātā sarunā viņam jautāja, kāpēc viņš ir tik stingri pārliecināts par nepieciešamību cīnīties ar pretinieku, kas spēku ziņā krietni pārspēj Lielbritāniju, Čērčils atbildēja: «Tāpēc, ka es pētu vēsturi. Un tā saka: ja spēsi noturēties pietiekami ilgi, obligāti notiks lūzums.
Šī saruna notika 1941. gada novembrī, bet tā paša gada 7. decembrī japāņi sāka bombardēt Pērlhārboru. Pēc divām nedēļām fašistu diktators pieteica karu ASV un līdz ar to iesaistīja šo valsti ar tās rūpniecības jaudu karā Lielbritānijas pusē. Šis notikums izmainīja vēstures gaitu.

Izšķirošie pārbaudījumi

Līdera patiesā drosme atklājas viņa uzvedībā krīzes periodā. No krīzes nav iespējams izvairīties, tātad tas ir izšķirošo pārbaudījumu laiks. Līdera spēja atrasties virsotnē grūtos laikos daudzējādā ziņā nosaka kompānijas veiksmi vai izgāšanos. Šo īpašību nevar iemācīt – tā attīstās, tikai saskaroties ar īstu krīzi, reālu ārkārtas situāciju, kas draud ar nopietniem zaudējumiem.

Prakses gados es līderos novēroju šādu īpašību – sastopoties ar pārbaudījumiem, negaidītu šķērsli vai neveiksmi, viņi tūlīt pat kļūst ārkārtīgi disciplinēti. Sākumā viņi ievelk dziļu elpu, lai nomierinātos, apzināti samazinot apgriezienus. Pieredze viņiem ir iemācījusi – ja esi mierīgs, vari labāk domāt, analizēt un pieņemt lēmumus.

Krīze līderim ir īstais pārbaudījumu laiks. Šajā periodā jūs gan sev, gan apkārtējiem demonstrējat savu īsto būtību. Lai efektīvi pārvarētu sarežģīto laiku, jau iepriekš sev jāpasaka: «Lai kas arī notiktu, es palikšu mierīgs, nesatricināms un nosvērts.» Jau laikus stingri nolemjot, ka nedusmosieties un nesatrauksieties, jūs saņemsiet vajadzīgo informāciju, pieņemsiet nepieciešamos lēmumus un izdarīsiet visu, kas būs vajadzīgs. Tā ir īstas līderības pazīme.

3.Godīgums – viscienījamākā un vērtīgākā ievērojamu cilvēku un līderu īpašība

Esmu vadījis ne mazums stratēģiskās plānošanas sesiju gan milzīgām korporācijām, gan maziem uzņēmumiem, tāpēc varu autoritatīvi paziņot, ka to vadītāji par savas kompānijas lielāko vērtību uzskata godīgumu. Viņi vienbalsīgi piekrīt, ka absolūts godīgums ir svarīgs gan kompānijas iekšienē, gan arī ārpus tās.

Pirms dažiem gadiem kādā stratēģiskajai plānošanai veltītā sapulcē, kur visi vadītāji nosauca godīgumu par pašu svarīgāko no visām kompānijas vērtībām, tās prezidents, viens no bagātākajiem cilvēkiem ASV, pateica vārdus, kas man dziļi iespiedās atmiņā: «Pēc manām domām, godīgums nav vērtība pati par sevi, bet gan kalpo kā visu pārējo vērtību garants.»

Savā bestsellerā Winners Never Cheat Džons Hantsmens – ķīmijas kompānijas dibinātājs, kas to padarīja par 12 miljardus dolāru vērtu uzņēmumu, – raksta: «Gan biznesā, gan arī dzīvē nevar apiet morāli. Būtībā ir trīs tipu cilvēki: neveiksmīgie, uz laiku veiksmīgie un tie, kas kļūst veiksmīgi un tādi arī paliek. Un viņi atšķiras ar personīgajām īpašībām.»

Godīguma pamatā ir patiesīgums. Šī īpašība prasa vienmēr teikt taisnību – visiem, jebkurā situācijā. Uz patiesīgumu balstās uzticība, kas ir absolūti nepieciešama veiksmei jebkurā biznesā.

Ievērojamais rakstnieks Stīvens Kovejs saka – lai iegū­tu uzticību, vajag būt «uzticības cienīgam». Iedomājieties, ka viss, ko jūs darāt vai sakāt, tiks publicēts vietējā avīzē. Vienmēr esiet godīgs, lai ko tas jums maksātu, tāpēc ka nevēlēšanās teikt patiesību izmaksās vēl dārgāk. Pēc General Electric kādreizējā vadītāja Džeka Velča domām, patiesīguma vai, kā viņš to sauc, godīguma trūkums iznīcina jebkuru biznesu. «Godīguma trūkums būtībā aizšķērso ceļu saprātīgām idejām, ātrai reakcijai un neļauj pilnībā realizēt visas iespējas. Tas ir īsts slepkava.»

Turklāt būt godīgam nozīmē vienmēr izpildīt savus solījumus. Bet solījumi jādod piesardzīgi, pat nelabprāt. Ja jūs tomēr esat devis godavārdu, to noteikti vajag turēt.

Tiešas godīguma sekas ir kvalitatīvi izpildīti darbi. Cilvēks, kurš patiesi ir godīgs pats pret sevi, vienmēr cenšas darbu paveikt kvalitatīvi. Acīmredzot labākajās kompānijās, kuras ir pazīstamas ar savu produktu un pakalpojumu kvalitāti, ir cieņā arī augsti iekšējie ētiskie standarti.

Reāls skats uz lietām

Kad Džeks Velčs bija General Electric vadītājs, intervijā žurnālam Fortune viņam pajautāja, ko viņš uzskata par svarīgākajiem līderības principiem. Velčs atbildēja, ka, pēc viņa domām, vissvarīgākais ir reāls skats uz lietām, ko viņš definēja šādi: «Redzēt pasauli tādu, kāda tā ir, nevis tādu, kādu jūs to vēlētos redzēt.» Kā zināms, Velčam bija ieradums ierasties uz sanāksmi, kas sasaukta, lai atrisinātu kādu problēmu, un uzreiz uzdot jautājumu: «Nu, un kas mums ir patiesībā?»

Reāls skats uz lietām ļauj būt godīgam, jo prasa taisnīgumu un atklātību un piespiež rēķināties ar reālajiem apstākļiem, ar faktiem, nevis cerībām, vēlmēm vai pieņēmumiem.

Atbildības uzņemšanās

Godīgi līderi ir atbildīgi. Viņi uzņemas atbildību par savām darbībām, par rezultātu sasniegšanu, kuru dēļ viņus pieņēma darbā un iecēla amatā. Viņi pastāvīgi sev atgādina par savu atbildību. Līderi paziņo: «Ja kaut kas jāizdara, esmu gatavs atbildēt par to.»

Līderi necenšas meklēt attaisnojumus, kad kaut kas notiek ne tā, bet atrod paņēmienus, kā doties uz priekšu. Viņi neļauj sev ieciklēties uz iespējamajiem jau pagājušu notikumu attīstības variantiem, bet galveno uzmanību velta tam, kā atrisināt problēmu tieši tagad.

Līderi par kļūdām nevaino citus – viņi pilnībā uzņemas atbildību.

4.Pieticība: līderi ir pietiekami pārliecināti par sevi un mierīgi, tāpēc spēj atzīt citu nopelnus

Labākie līderi ir spēcīgi un izlēmīgi, bet vienlaikus arī pieticīgi. Pieticība nenozīmē vājumu vai neuzticību – tā nozīmē, ka cilvēks ir pietiekami pārliecināts par saviem spēkiem, pazīst sevi un spēj atzīt citu cilvēku vērtīgumu, nevis saskata viņos draudus savam stāvoklim. Pieticība ļauj atzīt, ka viņam nav taisnība, un savu nespēju atbildēt uz visiem jautājumiem. Turklāt pieticība palīdz atzīt citu nopelnus. Pazīstamais biznesa konsultants Džims Kolinss raksta, ka labākie līderi, «atzīmējot to cilvēku nopelnus, kuriem pateicoties kompānija guvusi panākumus, skatās logā, nevis spogulī».

Pieticība nes augļus. Lerijs Bosidijs, bijušais Honeywell vadītājs un grāmatas Execution autors, paskaidro, kāpēc pieticība paaugstina līdera efektivitāti: «Jo labāk jums izdodas savaldīt savu patmīlību, jo reālāk jūs uztverat savas problēmas. Jūs mācāties klausīties un atzīstat, ka nezināt atbildes uz visiem jautājumiem. Jūs uzskatāmi parādāt, ka spējat mācīties no jebkura cilvēka un jebkurā laikā. Lepnība traucē jums iegūt informāciju, kas nepieciešama labāku rezultātu sasniegšanai, un dalīties panākumos ar citiem, savukārt pieticība ļauj atzīt savas kļūdas.»

Bosidijs atšķirību starp pieticību un vājumu apguva, pateicoties savai mātei, kura viņam teica: «Nevajag domāt par sevi sliktāk, bet gan domāt par sevi mazāk.» Aizmirstiet par patmīlību. Koncentrējieties uz to, kas vajadzīgs kompānijai. Nepieļaujiet, lai uzmācīgas šaubas traucē jums atrast pareizās atbildes un problēmu risinājumus. Nebaidieties atzīt un izmantot citu cilvēku stiprās puses. Džeks Velčs uzsvēra, ka viņš vienmēr centies ap sevi pulcēt cilvēkus, kuri ir gudrāki par viņu.

Neticiet tam, ka pieticība iedragās jūsu autoritāti; tieši otrādi. Uzticība izraisa nevis neaptveramu augstprātību, bet gan pieticību savienojumā ar paļāvību uz sevi.

GODĪGI LĪDERI IR ATBILDĪGI. VIŅI UZŅEMAS ATBILDĪBU PAR SAVĀM DARBĪBĀM, PAR REZULTĀTU SASNIEGŠANU, KURU DĒĻ VIŅUS PIEŅĒMA DARBĀ UN IECĒLA AMATĀ.

Savā grāmatā Leadership Ņujorkas bijušais mērs Rūdolfs Džuljāni rakstīja: «Visu veidu līderi – kompāniju vadītāji, treneri, pat daži mēri – riskē iekrist iztēlošanās lamatās, ka viņi savu stāvokli sasnieguši dievišķas iejaukšanās dēļ. Kad jūs izvēlas līdera postenim, neiedomājieties, ka jūs izvēlējies Dievs. Tajā pašā brīdī vajag izrādīt pieticību. Kādi ir mani trūkumi? Ar ko es varu tos kompensēt?»

Nepārtraukta mācīšanās

Pieticīgus līderus atšķir tas, ka viņi vienmēr cenšas kļūt labāki un nekad nepārstāj mācīties. Viņi neuzskata, ka jau visu zina un mācīties vairs nevajag. Kā teica basketbola treneris Pets Railijs, «ja jūs nekļūstat labāki, jūs kļūstat sliktāki». Bet biznesmenis un orators Čārlijs Džons bieži sacīja: «Pēc pieciem gadiem jūs paliksiet tas pats, kas esat šodien, izņemot to, ko jums dos jaunas pazīšanās un izlasītās grāmatas.» Mācieties no tiem, ar ko iepazīstaties un ar ko kopā strādājat. Klausieties tikpat daudz, cik runājat. Un, kā jau pienākas skolēnam, nekautrējieties piesēsties pie grāmatas. Kā teica Zigs Ziglārs, «ne jau visi, kas lasa, ir līderi, bet visi līderi lasa».

Lasīšana ir tikpat noderīga prātam, cik fiziskie vingrinājumi – ķermenim. Jau šodien pat pieņemiet stingru lēmumu katru dienu 30–60 minūtes lasīt speciālo literatūru savā nozarē. Tādā veidā jūs izlasīsiet vienu grāmatu nedēļā, 50 grāmatu gadā un 500 grāmatu desmit gados. Regulāri lasot ar mērķi atjaunināt savas zināšanas un paaugstināt kvalifikāciju, jūs ļoti drīz iegūsiet priekšrocības salīdzinājumā ar mazāk informētiem cilvēkiem.

5. Tālredzība: līderi spēj saskatīt nākotni un paredzēt notikumu attīstību

Labiem līderiem ir lieliski attīstīta stratēģiskā domāšana. Viņi spēj skatīties uz priekšu un ar zināmu precizitāti paredzēt, kādā virzienā attīstīsies nozare un tirgi. Līderi ir apveltīti ar spējām uzminēt tendences daudz ātrāk nekā viņu konkurenti. Viņi pastāvīgi analizē notikumus, lai saprastu, kurp virzās tirgus un kas tajā, visticamāk, notiks pēc trim mēnešiem, sešiem mēnešiem, gada un diviem gadiem.

Arvien lielākās konkurences dēļ izredzes izdzīvot ir tikai tiem līderiem un organizācijām, kas spēj precīzi paredzēt tirgus stāvokli nākotnē. Tikai tālredzīgi līderi var gūt labumu no pirmatklājēju priekšrocībām.

Līderiem piemīt tas, ko es saucu par ekstrapolācijas domāšanu. Viņi spēj precīzi prognozēt notikumu attīstību nākotnē, pamatojoties uz to, kas notiek tagad. Viņi paredz, kādas būs sekas viņu darbībai un izmaiņām, kas pašlaik notiek tirgū.

Nākotnē – pilnā kaujas gatavībā

Līderi tādu domāšanas metodi izmanto visos savas kompānijas darbības aspektos. Ko grib tās klienti? Kas viņiem ir vajadzīgs un par ko viņi ir gatavi maksāt tagad? Pamatojoties uz pašreizējām tendencēm, kādus produktus un pakalpojumus viņi vēlēsies saņemt nākotnē? Ņemot vērā kompānijas sasniegtos rezultātus, kādas izmaiņas būs jāveic, lai arī rīt tās produkti un pakalpojumi ideāli atbilstu klientu vajadzībām?

Viens no svarīgākajiem tālredzības faktoriem – prasme paredzēt krīzi. Līderi apdomā perspektīvas un analizē, kādi notikumi var apdraudēt biznesu. Līderi apsver nākotni detaļās. Viņi prāto par to, kādi notikumi ir iespējami. Viņi domā, kas jāsasniedz šodien un kas var traucēt viņu plānu īstenošanu rīt. Tikai līderi spēj domāt par nākotni, un tas ir viens no viņu galvenajiem pienākumiem. Nevienam citam organizācijā nav dots uzdevums tādā līmenī orientēties uz nākotni. Jo precīzāk vadītājs spēj paredzēt savas darbības iespē­jamās sekas un izmaiņas tirgū, jo veiksmīgāka būs kompānija.

Kādas nepatikšanas var sagaidīt jūsu kompāniju nākamajos mēnešos un gados? Kuras no tām visvairāk apdraud kompānijas izdzīvošanu? Un ko jūs varat izdarīt tieši šodien, lai novērstu tādu iespējamību?

Jo vairāk informācijas jūs apkoposiet un ar lielāku skaitu cilvēku kontaktēsieties, jo labāk spēsiet iztēloties nākotni. Jo skaidrāk jūs redzēsiet nākotni, jo saprātīgāki būs jūsu lēmumi par to, kā novērst iespējamās krīzes vai likt lietā potenciālās  iespējas.

Viens no labākajiem līdera instrumentiem, lai paredzētu gan draudošās krīzes, gan iespējas, ir scenāriju plānošana. Perspektīvā jūsu kompāniju var piemeklēt visdažādākās grūtības, neveiksmes un nepatīkami pārsteigumi. Izstrādājot darbību plānu, jūs jau šodien gatavojaties cīņai ar iespējamajām nepatikšanām. Scenāriju plānošanas gaitā tiek izstrādāti trīs vai četri detalizēti kompānijas darbības plāni uz 5, 10 vai 20 gadiem (atkarīgs no tā, cik ātri izmaiņas ietekmēs jūsu nozari). Katrs scenārijs ir ļoti detalizēts – tiek aprakstīta ne tikai produktu līnija, klienti un konkurenti, bet arī visi ārējie faktori, kas var ietekmēt jūsu biznesu, piemēram, jauni normatīvie akti. Kad izstrādāts tik sīks plāns, var pieņemt mērķtiecīgus īstermiņa lēmumus, lai sagatavotos iespējamajai notikumu attīstībai pēc dažādiem scenārijiem. Viens, piemēram, paredz, ka jaunais konkurents sāks pārdot produktu par zemākām cenām nekā jūs. Šādā gadījumā jums jau šodien jāsamazina izmaksas un jāpaaugstina sava produkta vērtība.

Pateicoties scenāriju plānošanai, jūs nosakāt sliktākās no iespējamajām nepatikšanām, kas var sagaidīt jūsu kompāniju. Bet pēc tam sastādiet rīcības plānu notikumu nelabvēlīgas attīstības gadījumam, un jums jau būs gatava stratēģija.

6. Mērķtiecība: līderim jāprot novirzīt spēkus un resursus uz svarīgākajiem kompānijas darbības sektoriem

Līderi vienmēr koncentrējas uz kompānijas un konkrētā brīža vajadzībām. Galveno uzmanību viņi pievērš rezultātiem, t. i., tam, kas jāsasniedz viņiem pašiem, darbiniekiem un kompānijai kopumā. Līderi balstās uz savām un citu cilvēku stiprajām pusēm. Sevišķu uzmanību viņi pievērš savas kompānijas priekšrocībām, tās lielākajiem panākumiem prasīgu klientu apmierināšanā augstas konkurences apstākļos.

Lai panāktu augstu kompānijas efektivitāti, līderim obligāti jāprot vadīt un panākt no padotajiem, ka viņi strādā koncentrēti un mērķtiecīgi, savu laiku izmantojot tā, kā ir noderīgāk visiem. Jo cilvēka dabā jau ir sadalīt uzmanību, koncentrēties uz mazsvarīgām lietām, izšķiest spēkus.

Pēc vācu dižā domātāja Gētes vārdiem, «vissvarīgākās lietas nekad nedrīkst būt atkarīgas no maznozīmīgām». Tāpēc līderim ir jāpalīdz visiem darbiniekiem maksimāli precīzi koncentrēties tām darbībām, ar kurām viņi visintensīvāk veicina organizācijas progresu. Un, protams, līderim visi jāiedvesmo ar personīgo piemēru, jābūt vi­siem par paraugu. Ja vēlaties, lai visi darbinieki koncentrētos uz svarīgākajām darbībām, tad arī pašam tā jārīkojas – ik dienu un ik stundu.

Bet kā lai noskaidro, kam ir pati augstākā vērtība? Atbilde meklējama darbības profilu virzienos – savos un savas kompānijas. Sāciet ar savām personiskajām profesionālajām īpašībām. Kas jums pašam labi izdodas? Kādām prasmēm un talantiem bija svarīgākā loma jūsu personiskajos panākumos? Kas no tā, ko protat tikai jūs, kvalitatīvā izpildījumā dos būtisku labumu visai kompānijai?

Un kādas ir jūsu organizācijas galvenās kompetences? Kas tai padodas sevišķi labi? Ar ko tā pārspēj konkurentus? Kādās jomās tā ir līdere savā nozarē? Kādām jābūt šīm jomām nākotnē? Kuri kompānijas produkti ir visrentablākie un veiksmīgākie? Kas ir jūsu labākie un produktīvākie darbinieki? Kuri tirgi jums ir paši svarīgākie un kas ir jūsu vērtīgākie klienti?

Skats nākotnē

Līderi ir orientēti uz problēmu risināšanu, nevis vainīgo meklēšanu. Par galveno viņi uzskata risinājuma atrašanu. Viņi domā par to, ko var darīt uzreiz, lai atrisinātu situāciju, nevis par to, kas ko izdarījis un kurš ir vainīgs, ka radusies problēma.

Līderu uzmanības centrā ir nākotne, rītdienas iespē­jas un darbības, nevis vakarējās problēmas un grūtības. Līderi nežēlojas un nekritizē, bet saglabā pozitīvu noskaņojumu un koncentrēšanos uz saviem un organizācijas mērķiem.

Lai saglabātu mieru un prāta skaidrību, vajag atteikties tērēt pat sekundi bažām un dusmām par to, ko jūs nevarat izmainīt. Jo pagājušos notikumus lielākoties vairs neizmainīt. Ja piens ir pārgājis pāri malām, to vairs nav iespējams dabūt atpakaļ katliņā. Labāk savus vērtīgos garīgos un emocionālos spēkus veltiet jums un jūsu padotajiem pieejamiem darbības variantiem, lai konstruktīvi izlabotu situāciju jau tagad un problēmu atrisinātu šodien.

Vienīgais efektīvais līdzeklis pret bažām ir mērķtiecīga virzīšanās uz priekšu. Līderim ir tik dziļi jāiegrimst problēmas risināšanā, lai viņam neatliktu laika domāt par to, kas noticis pagātnē un kā no tā izvairīties.

7. Sadarbība: efektīvam līderim jāprot atrast kopīgu valodu ar citiem

Absolūti obligāts veiksmes priekšnosacījums ir prasme panākt no visiem darbiniekiem saskaņotu darbu, lai sasniegtu kopīgus mērķus. Vēlāk aplūkosim galvenos efektīvas komandas izveides elementus, bet pagaidām iegaumējiet – līderība ir spēja panākt, lai cilvēki strādātu jūsu labā tāpēc, ka viņi to grib. Šeit ir piemērojams noteikums 80/20 – 20% darbinieku nodrošina 80% rezultātu. Nevainojamam organizācijas darbam ir nepieciešama prasme izvēlēties tādus cilvēkus un efektīvi sadarboties ar viņiem no dienas dienā.

Lai nodrošinātu konstruktīvu sadarbību, apņemieties katru dienu uzturēt labas attiecības ar visiem galvenajiem darbiniekiem. Kad jums nāksies atrisināt kādu uzdevumu, jums vienmēr būs izvēle – paveikt to pašam vai arī uzticēt kādam citam. Kam jūs dosiet priekšroku?

Jūs kļūstat par to, par ko domājat

Psiholoģija, filozofija un reliģija mums vēstī: «Jūs kļūstat par to, par ko visbiežāk domājat.» Līderi domā par viņiem vajadzīgajām īpašībām un to izmantošanu ikdienā. Viņiem ir skaidrs mērķa redzējums, un viņi dara to zināmu arī citiem.

Līderiem pietiek drosmes riskēt, doties uz priekšu un skatīties acīs briesmām. Viņiem raksturīgs arī godīgums. Viņi ir tieši un atklāti saskarsmē ar ikkatru cilvēku. Līderi saka patiesību un vienmēr tur doto vārdu.

Līderi ir pieticīgi. Viņi panāk rezultātus, balstoties uz apkārtējo stiprajām pusēm un zināšanām. Līderi prot klausīties un mācīties.

Līderi ir tālredzīgi – viņi pastāvīgi skatās uz priekšu un paredz notikumu iespējamo attīstību. Viņi rīkojas, lai novērstu iespējamās neveiksmes un pavērstu iespējas savā labā.

Līderi koncentrējas uz galvenajām lietām. Viņi izmanto laiku un resursus (gan personīgos, gan kompānijas), lai nodrošinātu vislabākos rezultātus.

Līderi prot sadarboties ar cilvēkiem un iemanto apkārtējo simpātijas un cieņu. Viņi velta sevišķas pūles, lai uzturētu labas attiecības ar kompānijas galvenajiem darbiniekiem, no kuriem ir atkarīga tās veiksme. Viņi ir cieši pārliecināti, ka cilvēki – tas ir viņu svarīgākais aktīvs.

Labākajās kompānijās ir lieliski līderi. Kompānijās, kas atrodas pakāpi zemāk, līderi vēl nav attīstījuši sevī visas nepieciešamās īpašības. Kas attiecas uz kompānijām, kuras atrodas vēl zemāk, – mūsu nemierīgajos laikos tās diemžēl nonākušas uz izputēšanas ceļa.

Lai savai kompānijai nodrošinātu vislielāko labumu, jums ir jābūt līderim, jāuzņemas atbildība par rezultātiem un nav jābaidās doties uz priekšu.

10059 Visi skatījumi 6 Skatījumu šodien

Atstāt komentāru

Sāc komentēt!


wpDiscuz