USD 0.85 btc 9271.46
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.85 btc 9271.46
Tehnoloģijas 06. Septembris

Drosme būt inovatīviem

Forbes

Latvijas Izdevums

Vai mums ir lieliskas idejas, talanti un apņēmība panākt rezultātu? Forbes zinātnisko jaunuzņēmumu reitingā iekļuvušās kompānijas pierāda, ka mūsu valstī šajā jomā ir labs potenciāls.

Jaunuzņēmumiem, kas strādā ar zinātnieku sasniegumiem, bieži vien jāpieveic ļoti garš ceļš līdz produkta nonākšanai tirgū un veiksmīgiem darījumiem. Tāpēc Forbes apkopoja datus gan par  pavisam jauniņajiem – uzņēmumiem, kas vēl tikai attīsta savas idejas –, gan tādām kompānijām, uz urām var attiecināt apzīmējumu veiksmes stāsts.

Daļa reitingā iekļauto uzņēmumu attīstīta ārzemju zinātnieku idejas, bet arī Latvijā ir vērtīga zinātniskā bāze, ko vajadzētu stiprināt un palīdzēt attīstīt tās sasniegumus. Liela loma šajos procesos ir arī augstskolām. Šogad publiskots pēc Ekonomikas ministrijas pasūtījuma veikts pētījums par jaunuzņēmumiem, un tajā iezīmēti vairāki aspekti, ko varētu pilnveidot, lai sekmētu zinātnisko ideju komercializāciju.

Pētījumā secināts, ka liela daļa Latvijas akadēmiskā sektora pārstāvju vēl aizvien seko slēgto inovāciju modelim, atdalot inovāciju un tās radīšanu pilnībā no tālākās testēšanas un pielāgošanas tirgum, tā veidojot gan šauru skatījumu uz spin-off definīciju, gan arī cīnoties par intelektuālā īpašuma tiesībām. Tāpat norādīts, ka universitātēm ir vēlme sadarboties, tomēr nav skaidra plāna sadarbības veicināšanai un īstenošanai. Lai veicinātu zinātnieku un uzņēmēju sadarbību, vajadzīgs valsts atbalsts gan platformas, gan finansējuma veidā.

Daži Forbes aptaujātie uzņēmēji atzina, ka ne vienmēr vietējie dažādu nozaru spēlētāji ir ieinteresēti iesaistīties inovāciju izmēģināšanā, bet dažkārt Latvijā vienkārši nav tādu ražotāju, kam jaunuzņēmuma ideja būtu noderīga.

Kopumā Latvijā jaunuzņēmumu ekosistēma aug un attīstās. Gada sākumā mūsu valstī bija reģistrēts nedaudz vairāk kā 400 jaunuzņēmumu, bet vēl ap 100 ideju bija attīstības stadijā, liecina Ekonomikas ministrijas dati. Šie uzņēmumi gadā nodokļos samaksā vidēji 6–8 miljonus eiro un nodarbina vairāk nekā 1600 cilvēku.

Forbes sarakstā pārstāvētie jaunuzņēmumi savas darbības laikā piesaistījuši vairāk nekā 15 miljonu eiro investīcijas. Arī citu jomu uzņēmumi aktīvi meklē finansējumu – pagājušajā gadā Latvijas jaunuzņēmumiem kopumā izdevies piesaistīt 85,2 miljonus eiro. No Baltijas valstīm ar lielāko investīciju  apjomu izceļas Igaunija – kopš 2012. gada tā jaunuzņēmumu finansējumam ik gadu piesaista 132 miljonus eiro, Lietuva – 46 miljonus, bet Latvija – 38 miljonus eiro, liecina Ekonomikas ministrijas pētījums.

Runājot par šīs nozares nākotni, var prognozēt, ka, arvien palielinoties atbalsta instrumentiem un izveidojot vairāk platformu, kur var satikties uzņēmēji ar zinātniekiem, būs lielāka interese par iespēju komercializēt zinātnieku sasniegumus. Tāpat būs interesanti vērot pašreizējo uzņēmumu attīstību, kad tie uzaudzēs gana lielus muskuļus, lai par šīm kompānijām varētu teikt – tas ir veiksmes stāsts.

Kā mēs rēķinājām?

Lai izveidotu jaunuzņēmumu reitingu, Forbes apkopoja datus par to piesaistītajām investīcijām, apgrozījumu, patentu, tehnoloģisko licenču vai to pieteikumu skaitu, kā arī citus datus. Ņēmām arī vērā, vai uzņēmumi jau piedāvā savu produktu klientiem, īsteno pilotprojektu vai veic testēšanu, vai arī ir tikai idejas izstrādes fāzē.

Zinātnisko jaunuzņēmumu TOP lasāms Forbes septembra numurā.

...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem