USD 0.84 btc 9945.26
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.84 btc 9945.26
Vide 02. Decembris

Uzņēmumu un sabiedrības attiecības

Forbes

Latvijas Izdevums

Vairāk nekā puse jeb 57% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka uzņēmumiem ir būtiski domāt ne tikai par peļņu, bet arī par sabiedrībai būtiskiem sociāliem, ekonomiskiem un politiskiem jautājumiem, liecina “USG 2019” — mērījums par uzņēmumu un sabiedrības attiecībām, kuru veicis “Vīlands Associates” un “VA Government”.

Mērījumā secināts, ka sabiedrības gaidas attiecībā uz Latvijas uzņēmumiem un zīmoliem ir augstākas nekā ārvalstu zīmoliem. 42% aptaujāto ir svarīgi, lai Latvijas zīmoli, kurus viņi ikdienā lieto, iesaistās sabiedrībai būtisku jautājumu risināšanā, kamēr par ārvalstu zīmoliem apstiprinoši atbildēja 31%.

Zīmolu iesaiste sabiedrībai aktuālos jautājumos ir būtiskāka tieši jaunāko paaudžu vidū un respondentiem ar augstāko izglītību. Tieši neatkarības paaudzei (28-39 gadi) ir vissvarīgāk, lai Latvijas zīmoli iesaistās sociālu, ekonomisku un politisku jautājumu risināšanā — kopā 49%.

“USG 2019” ietvaros jautāts arī kādas tēmas šobrīd sabiedrībai ir aktuālas un kurām būtu nepieciešams aktīvāks risinājums. Latvijas iedzīvotāju dienaskārtībā visaugstākā prioritāte šobrīd ir sabiedrības veselības jautājumu risināšanai — kopumā 57% aptaujāto. 47% iedzīvotāju sagaida uzņēmumu aktīvāku iesaisti sabiedrības veselības jautājumu risināšanā un 58% minējuši to kā vienu no trim jomām, kura uzņēmumiem būtu jāatbalsta ar daļu no savas peļņas.

Vienlaicīgi mērījums parāda, ka sabiedrība raugās arī uzņēmumu virzienā, lai risinātu vides jautājumus un sagaida lielāku atbildību no tiem. Piemēram, 63% aptaujāto uzņēmuma rūpes par vides aizsardzību ir nākamais būtiskākais faktors aiz cenas un kvalitātes. Savukārt 42% aptaujāto uzskata, ka vides aizsardzība un klimata pārmaiņas ir jautājums, kuros zīmoliem un uzņēmumiem vajadzētu ieņemt aktīvāku publisko pozīciju un lomu. 30% aptaujāto bija pauduši arī savu nostāju, iegādājoties dārgākus, videi draudzīgākus produktus.

“Sekojot līdzi notikumiem pasaulē, redzam, ka pakāpeniski notiek uztveres maiņa par uzņēmumu lomu sabiedrībā. Arvien būtiskāka kļūst aktīvāka uzņēmumu iesaiste tieši sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā šeit un tagad, lai risinātu problēmas, kur, iespējams, valstu valdībām “rokas ir par īsu” vai iedzīvotāji nepiekrīt tās rīcībai,”  petījuma rezultātus komentēja “Vīlands Associates” dibinātājs un partneris Ralfs Vīlands. 

“USG 2019” ir mērījums par uzņēmumu un sabiedrības attiecībām. Tā mērķis ir noskaidrot Latvijas iedzīvotāju gaidas attiecībā uz uzņēmumu iesaisti sabiedrībai būtisku sociālu, ekonomisku un politisku jautājumu risināšanā.

“USG 2019” tika veikts sadarbībā ar pētījumu centru SKDS šī gada septembrī, aptaujājot 1051 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 75 gadiem.

...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem