USD 0.88 btc 8220.42
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.88 btc 8220.42
Ziņas 13. Novembris

Eiropas Investīciju banka lems par aizdevumiem enerģētikai bez fosilā kurināmā

Forbes

Latvijas Izdevums

Eiropas Investīciju banka (EIB) šonedēļ lems par aizdevumu pārtraukšanu fosilā kurināmā projektiem enerģētikā pēc 2020. gada, informēja “CEE Bankwatch Network” pārstāve Krista Pētersone. Eiropas Investīciju banka (EIB) šonedēļ lems par aizdevumu pārtraukšanu fosilā kurināmā projektiem enerģētikā pēc 2020. gada, informēja “CEE Bankwatch Network” pārstāve Krista Pētersone.

Latvija ir viens no 28 EIB akcionāriem, un 14. novembrī notiks EIB direktoru padomes tikšanās, lai vienotos par EIB jauno enerģētikas aizdevumu politiku, kuru plānots apstiprināt līdz gada beigām.

EIB ir lielākā daudzpusējā attīstības banka pasaulē un tās izšķiršanās par aktīvāku rīcību mazoglekļa attīstības jomā ietekmēs arī citus finanšu tirgus dalībniekus, uzsvēra “CEE Bankwatch Network” pārstāve.

Ambiciozo aizdevumu politikas maiņas priekšlikumu vairākas ES dalībvalstis vēl nav akceptējušas, iebilstot pret ierobežojumiem dabasgāzes projektu finansēšanā pēc 2020. gada. Tomēr novembra sākumā Eiropas Savienības (ES) finanšu ministri kopīgā paziņojumā aicināja daudzpusējās attīstības bankas pārtraukt fosilā kurināmā projektu atbalstu un finanšu plūsmas virzīt klimata pārmaiņu mazināšanai saskaņā ar Parīzes nolīgumu.

Enerģētikas aizdevumu politika ir nozīmīga EIB klimata stratēģijas īstenošanai. EIB mērķis ir novērst investīciju plaisas, ko veido pretrunas starp finanšu tirgu un vides ilgtspējas principiem. EIB aizdevumi var kļūt par nozīmīgu resursu, lai pārvarētu finanšu barjeras Latvijas Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021.-2030. gadam mērķu sasniegšanā, skaidroja organizācijas pārstāve.

Šogad izstrādātais enerģētikas aizdevumu politikas projekts paredz stiprināt EIB sadarbību ar ES dalībvalstīm, lai veicinātu investīciju piesaisti nacionālo klimata un enerģētikas plānu mērķu īstenošanai nākamajā desmitgadē. “Kritēriju maiņa bankas aizdevumu piešķiršanai ir svarīgs solis, lai ierobežoto publisko finansējumu pārvirzīšanu mērķiem, kas tieši risina novecojušu tehnoloģiju radītās vides problēmas Eiropas un arī Latvijas energoapgādē,” uzsvēra Pētersone.

Kopš 2013. gada EIB aizdevumos fosilā kurināmā projektiem ir izlietojusi jau vairāk nekā 13 miljardus eiro. Līdz šim Latvijā lielākie EIB aizdevumi enerģētikā Latvijā izmantoti Latvenergo TEC-1 un TEC-2 modernizācijai.

Klimatneitrāla ekonomika ir ES ilgtermiņa mērķis, kas paredz neto nulles siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju sasniegšanu līdz 2050. gadam, atgādināja organizācijas pārstāve.

...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem