USD 0.84 btc 9951.79
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.84 btc 9951.79
Ziņas 03. Decembris

Uz galda NAP 2027

Forbes

Latvijas Izdevums

Par Nacionālā attīstības plāna stratēģisko mērķi jānosaka – ilgtspējīga investīciju politika un ražīguma paaugstināšana, uzskata Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK).

Nacionālā Trīspusējā sadarbības padomes (NTSP) sēdē otrdien valdība kopā ar sociālajiem partneriem – LDDK un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) – diskutēja par Nacionālā attīstības plāna 2027 (NAP 2027) izstrādes progresu.

Valdības sociālais partneris – darba devēji uzsvēra, ka ir būtiski jāpalielina valsts spēja nopelnīt un jāveicina pāreja uz augstas pievienotas vērtības ekonomiku. NAP 2027 stratēģiskais mērķis jānosaka – ilgtspējīga investīciju politika un ražīguma paaugstināšana, kas atbilst Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam (Latvija 2030).

LDDK uzskata, ka NAP 2027 ir jāiekļauj vienu visaptverošu vīzijas formulējumu un stratēģisko mērķa indikatoru: iekšzemes kopprodukta pieaugums pēc pirktspējās paritātes. Svarīgi atspoguļot un savstarpēji salāgot katras nozaru ministrijas uzsākto darbu, plānotos pasākumus ES 2020 un ES 2050 enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanas jomā, uzsver konfederācijā. 

Gan darba devēji, gan darba ņēmēji uzsver nepieciešamību turpināt konsultācijas par jautājumiem, kas skar tādus būtiskus jautājumus kā nodarbinātības politika, izglītība, dzīves un darba apstākļu uzlabošana, sociālā aizsardzība, dialogs starp darba devējiem un darba ņēmējiem, cilvēkresursu attīstība – atbilstoši līguma par ES darbību noteiktajam.

LDDK aicina NAP veidošanā ņemt vērā sociālo partneru investīciju prioritātes: darba tirgus pārmaiņu vadība automatizācijas un digitalizācijas ietekmē, darba tiesības un darba drošība, jauniešu iesaiste darba tirgū, profesionālā izglītības pievilcība, mūžizglītība, nevienlīdzības mazināšanas instrumenti, aktīvā novecošanās.

Turpmākajā NAP izstrādes procesā jāiekļauj investīciju pamatnostādnes saskaņā ar Eiropas Komisijas 2019. gada 27. februāra ziņojuma par Latviju “Investīciju pamatnostādnes Latvija par kohēzijas politikas finansējumu 2021.-2027. gadam”.

...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem